UniCredit leasing

CreditAuto – úvěr na pořízení nového vozu

 • účelový úvěr poskytnutý klientovi na pořízení vozidla
 • automobil se ihned stává majetkem klienta
 • plná flexibilita délek od 6 měsíců do 7 let
 • možnost financovat až 90% ceny vozu
 • možnost předčasného splacení; u soukromých osob bez doúčtování zbývajících úroků

 

FinAuto – produkt kombinující úvěr a leasing

 • plná flexibilita délek od 6 měsíců do 7 let
 • možnost financovat až 90% ceny vozu
 • kvalitnější zajištění smlouvy v průběhu splácení a z toho plynoucí nižší splátky pro klienta
 • možnost předčasného splacení; u soukromých osob bez doúčtování zbývajících úroků

 

LeaseAuto

 • finanční leasing pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele
 • délka splácení od 54 měsíců do 7 let
 • leasingové splátky jsou kalkulovány s fixní úrokovou sazbou a zůstávají tedy neměnné po celou dobu trvání leasingové smlouvy
 • na konci leasingové smlouvy máte právo odkoupit Váš vůz za standardní zůstatkovou hodnotu 1 000 Kč bez DPH

 

Optimální variantu financování Vám na požádání zpracuje Váš dealer Škoda.


Výhody financování

 • u všech produktů volitelné podmínky dle Vašich požadavků: délka splácení, platba předem, u leasingu volba zůstatkové hodnoty atd.
 • rychlé a snadné uzavření smlouvy přímo u prodejce
 • časově omezené akce za mimořádně zvýhodněných podmínek
 • rozsáhlá síť poboček a spolupracujících prodejců
 • poradenství v oblasti financování nákupu vozidel
 • velmi výhodná nabídka komplexního pojištění během trvání smlouvy (pojistné je součástí splátek) i po jejím ukončení 
  Společnost UniCredit Leasing Vám může dále nabídnout:
 • Úvěr na financování zůstatkové hodnoty u finančního leasingu
 • Operativní leasing bez služeb pro soukromé osoby i podnikatelské subjekty
 • Operativní full service leasing firemního vozového parku

 

Více informací o nabídce financování s UniCredit Leasing naleznete na www.unicreditleasing.cz